|Նախաբան | Դասակարգում ըստ Թեմայի | Դասակարգում ըստ Հեղինակի | Ձայներիզ/Տեսաերիզ | Փնտրել | Կրկնվող Հարցեր | Անձնակազմ | Հղում |

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գրադարան

Eastern Armenian Bible


ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ


ՄԱՏԵԱՆ

ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ


ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

logo

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ԵՒ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ


Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների

© Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ
Հայաստանի աստուածաշնչային ընկերութիւն, 1994
Հայաստան, Երեւան 375015, Զաքիեան 6/26
ՑԱՆԿ
ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՐՔԵՐԻ

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

 1. ԾՆՆԴՈՑ
 2. ԵԼՔ
 3. ՂԵՒՏԱԿԱՆ
 4. ԹՈՒԵՐ
 5. ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐէՆՔ
 6. ՅԵՍՈՒ
 7. ԴԱՏԱՒՈՐՆԵՐ
 8. ՀՌՈՒԹ
 9. ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Ա
 10. ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Բ
 11. ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Գ
 12. ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Դ
 13. Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ
 14. Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ
 15. Ա ԵԶՐԱՍ
 16. Բ ԵԶՐԱՍ
 17. ՆԷԵՄԻ
 18. ԵՍԹԵՐ
 19. ՅՈՒԴԻԹ
 20. ՏՈԲԻԹ
 21. Ա ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ
 22. Բ ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ
 23. Գ ՄԱԿԱԲԱՅԵՑԻՆԵՐ
 24. ՍԱՂՄՈՍ
 1. ԱՌԱԿՆԵՐ
 2. ԺՈՂՈՎՈՂ
 3. ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ
 4. ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ՍՈՂՈՄՈՆԻ
 5. ՍԻՐԱՔ
 6. ՅՈԲ
 7. ԵՍԱՅԻ
 8. ՕՍԷԷ
 9. ԱՄՈՍ
 10. ՄԻՔԻԱ
 11. ՅՈՎԵԼ
 12. ԱԲԴԻՈՒ
 13. ՅՈՎՆԱՆ
 14. ՆԱՒՈՒՄ
 15. ԱՄԲԱԿՈՒՄ
 16. ՍՈՓՈՆԻԱ
 17. ԱՆԳԷ
 18. ԶԱՔԱՐԻԱ
 19. ՄԱՂԱՔԻԱ
 20. ԵՐԵՄԻԱ
 21. ԲԱՐՈՒՔ
 22. ՈՂԲ
 23. ԴԱՆԻԷԼ
 24. ԵԶԵԿԻԷԼ

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

 1. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ
 2. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ
 3. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ
 4. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ
 5. ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ
 6. ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ
 7. 1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ
 8. 2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ
 9. ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ
 10. ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ
 11. ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ
 12. ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ
 13. 1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ
 14. 2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ
 1. 1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ
 2. 2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ
 3. ՏԻՏՈՍ
 4. ՓԻԼԻՄՈՆ
 5. ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ
 6. ՅԱԿՈԲՈՍ
 7. 1 ՊԵՏՐՈՍ
 8. 2 ՊԵՏՐՈՍ
 9. 1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
 10. 2 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
 11. 3 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
 12. ՅՈՒԴԱ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ
 13. ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ

Հարցեր, խնդիրներ կամ մեկնաբանություններ.
Ի-մեյլ ուղարկիր վեբմասթերին.


©2003-2004 թթ.: Արա Քարամանյան: Բոլոր իրավունքները վերապահված են: